Grønne områder i Fuengirola – men hvor?

 In Blog, Política

Fuengirolas borgmester Esperanza Oña har i løbet af sin regeringsperiode formindsket de grønne områder i Fuengirola og dermed frarøvet os indbyggeres renere ilt.

Dette kan man se i Fuengirolas Byplan, som stadig kun er midlertigt godkendt. PP’s byplanlægning er ensbetydende med  udbredelse, hvor effekten på miljøet og indbyggernes bedste interesse ikke er taget i betragtning, hvilket man kan spørge Torreblancas borgere om. Dette område har uden tvivl været misundelsesværdigt på hele kysten, man snakkede om området i hele europa, men nu… ta’ selv forbi og se.

Det mest videnskabelige PP bidrager med til min by er, at ved at forøge udbudet falder priserne, hvilket “loven om grunde” (la Ley del Suelo) fra 1998 (hvor PP regerede Spanien) omtaler, det havde dog den modsatte effekt; prisen på ejendomme steg med 150%, og prisen på grunde steg med 500%.

Den nye byplan forudser, at der i 2025 vil være mellem 205.000 og 247.000 indbyggere i Fuengirola. Ifølge loven skal der være minimum 5 m2 grønt område pr. indbygger, hvilket ikke er muligt, hvis Fuengirola ender med at have så mange indbyggere fordelt på sine 10.000 km2. Det vil dog ikke være nødvendigt at se frem til år 2025. Om 8 år, ifølge byplanen, forventes der at være 140.000 indbyggere (14.000 indbyggere pr. m2), hvilket giver en større befolkningstæthed end i Tokio eller Buenos Aires, eller det dobbelte end i Hong Kong. Vi er dermed blandt de byer i verden med den største befolkningstæthed i verden ifølge FN.

Befolkningstætheden er dog ikke det eneste problem. Fuengirola kommune har været i besidelse af meget jord, som kunne være blevet udnyttet til borgernes fordel, men borgmesteren gennem de sidste 16 år, Esperanza Oña, har i stedet valgt at sælge størstedelen af disse grunde for at bruge pengene på så unødvendige ting som den lokale tv-station, hvor man kun ser PP. Jeg foretrækker en park, et lægecenter eller en skole frem for kun at se Oña på den tv-kanal, der i teorien er bestemt til os inbyggere i Fuengirola.

Der mangler nu i Fuengirola skoler og lægecentrer, men der er næsten ingen grunde at opføre dem på. Så hvis der nu ikke er nok offentlige bygninger og administrationer til at servicere de nuværende borgere, hvad vil borgmesteren så gøre for de mange fremtidige indbyggere? der forventes at komme til Fuengirola i løbet af de næste mange år.


Recent Posts

Leave a Comment